skupina_a

* Skupina AM, A1, A2, A

AM................. 9.000,- Kč
A1.................. 9.000,- Kč
A2.................. 9.500,- Kč
A ..................10.000,- Kč
RA1/A2 .......... 5.000,- Kč
RA2/A ............ 5.000,- Kč

Kondiční výcvik – 1 vyučovací hodina
(45 min.) 450,- Kč

skupina_b

* Skupina B

B................... 9.900,- Kč (28 hodin jízdy)
Studentská sleva 9.500,- Kč

Kondiční výcvik – 1 vyučovací hodina
(45 min.) 350,- Kč

skupina_c

* Skupina C

C................. 15.500,- Kč (18 hodin jízdy)

Kondiční výcvik – 1 vyučovací hodina
(45 min.) 800,- Kč

skupina_t

* Skupina T

T...................11.500,- Kč (21 hodin jízdy)
RB/T ..............6.500,- Kč (10 hodin jízdy)
RC/T ..............6.500,- Kč (10 hodin jízdy)

Kondiční výcvik – 1 vyučovací hodina
(45 min.) 450,- Kč

Skupiny řidičských oprávnění *

- AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h
( věk 15 )

- A1 - jsou zařazeny lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu
nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým
objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 ( věk 16 )

- A2 - jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru
nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,2 kW / kg, které nebyly
upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem ( věk 18 )

- A - jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, bez omezení výkonu
(věk 24 nebo 2 roky A2 )

- B - jsou zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje
3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno
přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší
povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření
rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg ( věk 18 )

- C - jsou zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg
s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné
vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg ( věk 21 )

- T - jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno
přípojné vozidlo ( věk 17 )

Zkouška z odborné způsobilosti

( vrácení řidičského oprávnění )

Skupina A .............3.000,- Kč

Skupina B .............2.500,- Kč

Skupina C .............4.000,- Kč

Skupina T ..............3.000,- Kč

MOŽNOST PLATBY NA SPLÁTKY!

Zapůjčení učebnic, CD a DVD zdarma!