moto2023

* Skupina AM, A1, A2, A

AM ................. 17.000,- Kč
A1 .................. 17.000,- Kč
A2 .................. 18.000,- Kč
A .................... 19.000,- Kč
RA1/A2 .......... 10.000,- Kč
RA2/A ............ 10.000,- Kč
Rychlokurz sk. A do 4 týdnů 25.000,- Kč
Vrácení ŘP ( OZ ) sk. A ........... 6.000,- Kč

Kondiční výcvik – 1 vyučovací hodina
( 45 min. ) 1500,- Kč

Počet uchazečů na skupinu „A“ je omezen.
Aktuální stav volných míst na dotaz
tel.: 605 720 040

auto2023

* Skupina B

B .................. 19.900,- Kč ( 28 hodin jízdy )
Studentská sleva 18.500,- Kč
Rychlokurz do 4 týdnů ...... 24.000,- Kč
Vrácení ŘP ( OZ ) sk. B ......... 5.000,- Kč

Kondiční výcvik – 1 vyučovací hodina
( 45 min. ) 700,- Kč

 

kamion2023

* Skupina C

C ................... 23.500,- Kč ( 18 hodin jízdy )
Vrácení ŘP ( OZ ) sk. C ........... 6.000,- Kč

Kondiční výcvik – 1 vyučovací hodina
( 45 min. ) 1300,- Kč

traktor2023

* Skupina T

T ................ 17.500,- Kč ( 21 hodin jízdy )
RB/T ...........10.000,- Kč ( 10 hodin jízdy )
RC/T ...........10.000,- Kč ( 10 hodin jízdy )
Vrácení ŘP ( OZ ) sk. T ........... 5.000,- Kč

Kondiční výcvik – 1 vyučovací hodina
( 45 min. ) 900,- Kč

Skupiny řidičských oprávnění *

- AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h
( věk 15 )

- A1 - jsou zařazeny lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu
nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým
objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3 ( věk 16 )

- A2 - jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru
nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,2 kW / kg, které nebyly
upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem ( věk 18 )

- A - jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, bez omezení výkonu
(věk 24 nebo 2 roky A2 )

- B - jsou zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje
3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno
přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší
povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření
rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg ( věk 18 )

- C - jsou zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg
s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné
vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg ( věk 21 )

- T - jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno
přípojné vozidlo ( věk 17 )

Zkouška z odborné způsobilosti

( vrácení řidičského oprávnění )

Skupina A ............. 6.000,- Kč
Skupina B ............. 5.000,- Kč
Skupina C ............. 6.000,- Kč
Skupina T .............. 5.000,- Kč

Opravné zkoušky 

Testy ....................... 300,- Kč

Jízda = 1. vyučovací hodina příslušné  skupiny

Zapůjčení učebnic, CD a DVD zdarma!